Markanläggning

Anläggning av mark och utemiljöer


Markkompaniet utför alla typer av anläggningsarbeten – infrastrukturanläggningar, trädgårdsanläggningar, VA-arbeten, markarbeten för grundläggningar, ombyggnationer av bostadsgårdar, dräneringsarbeten, våtmarksprojekt etc. Vi utför även rivningar, marksaneringar och flyttningar av stora träd.


Då vi genom åren har vunnit stort förtroende hos våra kunder har andelen förtroendeentreprenader ökat. Den typen av samarbete innebär att man tillsammans med kunden sätter det ekonomiska nivåerna och sedan arbetar med incitament och öppen redovisning.


Några projekt har på senare tid varit ombyggnaden av Bergagymnasiet i Eslöv till F-9-skola, dräneringen av HSB Brf Backagården i Eslöv, upprustningen av lekplatser på HSB Brf Östra Torn i Lund, byggnationen av ett antal träbroar på Eslövs golfklubb och ombyggnaden av Bilia i Malmö.

 

  Markkompaniet Syd AB

 

  Eslöv    0413-125 00

  Malmö  040-125 050

  


 info@markkompaniet.se

 www.markkompaniet.se