Dräneringsarbeten

Dränering

Dränering av mark och byggnader

De flesta byggnader förutsätter att omgivande mark är dränerad för att det inte ska uppstå problem på sikt. För detta behöver man få bort vatten och fukt från husgrunden och eventuella källarväggar. Om inte problemen åtgärdas i tid så kan skadorna bli dyrbara att åtgärda i efterhand. Vi på Markkompaniet har dränerat om hundratals hus och är certifierade enlig ISOCERT2. Vi arbetar därmed enligt konstens alla regler och hjälper så klart även till med att återställa markytan till ursprungligt skick – eller så kan vi hjälpa er med att göra om den till något vackrare och funktionellare om ni hellre vill det.

Vi erbjuder dränering av mark och byggnader i Malmö, Lund och övriga Skåne.