Markanläggning

Anläggning av mark och utemiljöer

Markkompaniet utför alla typer av anläggningsarbeten – ombyggnationer av bostadsgårdar, dräneringsarbeten, dagvattenprojekt, infrastrukturanläggningar, trädgårdsanläggningar, VA-arbeten, markarbeten för grundläggningar etc. Vi utför även rivningar, marksaneringar och flyttningar av stora träd.

Dessutom arbetar vi mycket med markservice där vi med kort varsel åtgärdar uppkomna fel åt olika kommuner, fastighetsägare och förvaltare. Då vi genom åren har vunnit stort förtroende hos våra kunder har andelen ramavtals-entreprenader ökat.

Vi har själv ett antal grävmaskiner och lastare upp till 5 ton, men för att hela tiden ha rätt maskin och maskinist för de större jobben hyr vi oftast in den typen av entreprenadmaskiner bemannade med förare, handplockade för uppdraget.