Om oss

Företaget med både bredd och spetskompetens

Markkompaniet är ett företag med gamla anor. Tillsammans har vi stor erfarenhet av alla typer av branschprojekt, från finkänsliga miljöer som kyrkogårdar och finparker till stora och tunga arbeten som infrastrukturanläggningar, VA-arbeten, rivningar och konstruktionsschakter.

Våra tre verksamhetsområden är:

Markanläggning
Anläggning, VA, grov- och finplanering, rivning, markservice etc.

Grönyteskötsel
Skötsel, beskärning, gräsklippning o. dyl. av parker och utemiljöer

Projektering
Markprojektering, park- och trädgårdsgestaltning, konsultation mm

Vår styrka

Vår styrka ligger i att vi alltid lägger samma omsorg vid detaljerna, vare sig det gäller stora schaktarbeten eller små blomsterplanteringar, samt att vi alltid lägger stor vikt vid att undvika störningar och olägenheter t.ex. för boende eller av drift av pågående verksamheter.

Genom att vi har all kompetens samlad under samma tak och har tät kommunikation mellan produktion, kalkylering och projektering så kan vi på ett smidigt sätt ta fram kostnadseffektiva lösningar för alla behov. Vi tar gärna ansvar för hela eller delar av projekt och arbetar gärna med hela kedjan rita – bygga – sköta för att verkligen kunna ta hela ansvaret för en i slutändan fungerande anläggning.

Vi är bra lokaliserade i Skåne och arbetar i huvudsak mot professionella kunder som byggbolag, kommuner, stat, kyrka, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.