Projektering

Projektering – snabba och smidiga lösningar som ger god funktion och bra totalekonomi

För att lättare kunna föra en rak och bra diskussion med våra kunder och för att kunna komma in tidigare i projekten så har vi en projekteringsavdelning som ska kunna bistå kunder och inte minst vår egen produktionspersonal med tydliga ritningar och illustrationer.

Vi vill gärna arbeta direkt mot slutkund. När vi får komma in i ett tidigt skede och rita för totalentreprenad i egen regi så kan vi ta ett komplett totalansvar för att anläggningen uppfyller kundens önskningar till ett rimligt pris.

Hos oss är inte ritande ett självändamål utan ett stöd i kommunikationen parterna emellan. Vår ambition är att på ett snabbt och smidigt sätt illustrera och ”bolla” en tänkt anläggning med kunden och vi vill mena att vi med vår erfarenhet från att sitta vägg i vägg med både kalkyl och produktionsledning ger oss en stor fördel när det gäller att rita funktionella och prisvärda anläggningar. I och med att vi allra helst ritar för egen produktion så strävar vi efter att anläggnings- och förvaltningsskedet ska bli så rationellt som möjligt, och detta kommer kunden till godo. Att få en tilltalande anläggning är trevligt, men det får inte göra att den blir onödigt dyr att anlägga eller besvärlig att sköta.

Vi anlitas frekvent för att rita parker, bostadsgårdar, skolgårdar, kyrkogårdar, företagsmiljöer etc. och har specialkompetens inom vegetationsbyggnad.

Vi utför även andra uppdrag på konsultbasis. Det kan vara trädplaner, skötselplaner, kostnadsberäkningar, trädflyttningar, handikappanpassningar och lekplatsbesiktningar. Vi bistår även olika utbildningsinstitut såsom SLU/Alnarp, Akademi Båstad och Hvilans trädgårdsskola med föreläsare och handledare i deras undervisning.